donderdag 31 augustus 2017

Geld voor vredesopbouw naar militaire training?


De Europese Commissie (de hoogste Europese ambtenaren die het meeste EU beleid voorbereiden) heeft voorgesteld om het budget voor het financieren van civiele vredesinitiatieven open te stellen voor de financiering van militaire training en uitrusting van ‘partnerlanden’. Het “Instrument contributing to Stability and Peace” kortweg IcSP is in 2014 ingesteld om projecten voor vredesopbouw, conflictpreventie, demilitarisering en democratisering te steunen. Het fonds heeft een budget van 2.338 miljoen euro voor de periode 2014-2020. Als uit dit fonds ook militaire activiteiten betaald moeten gaan worden blijft er voor de veelheid aan doelstellingen nog minder over. De Commissie heeft wel voorgesteld het fonds met 100 miljoen te verhogen om de introductie van militaire activiteiten te helpen financieren, maar ook dat geld zal bij andere budgetten moeten worden weggehaald. 

Hoewel het plan de aankoop van wapens en munitie door partnerlanden uit dit budget uitsluit is er een ‘grijze zone’ van militaire technologie en infrastructuur waar de wapenindustrie van kan profiteren. De Europese lobbyorganisatie van de wapenindustrie, de ADS, heeft dan ook positief op het plan gereageerd. De Duitse ontwikkelingsorganisatie Brod fur die Welt schrijft: Al jaren wordt geld uit ontwikkelingsbudgetten dat is bedoeld voor armoedebestrijding ingezet voor de opvang van vluchtelingen in Europese landen. Nu wil men dit geld ook nog eens gaan gebruiken voor militaire activiteiten. Op die manier blijft er weinig over om iets te doen aan de oorzaken van conflicten.
Wie die partnerlanden precies zijn en voor welke doeleinden er gefinancierd zou moeten worden is niet nader uitgewerkt, maar de Europese Raad (de gezamenlijke regeringen van de lidstaten) heeft met het voorstel ingestemd. Na de zomer moet het Europees Parlement erover oordelen.